Όροι και Προυποθέσεις

Η παρούσα σύμβαση ("Σύμβαση") συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία με την  επωνυμία «Ν. Κολοκοτρώνης και Σία Ε.Ε.», από εδώ και στο εξής καλουμένη με τον διακριτικό της τίτλο Esc Rooms,  καθώς επίσης και την εταιρεία EscapeAll.gr, η οποία συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλομένη. Η παρούσα αφορά στη χρήση όλων των υπηρεσιών του ιστότοπου https://www.esc-rooms.gr ("Υπηρεσία"). Χρησιμοποιώντας αυτή την Υπηρεσία, συναινείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της EscapeAll.gr, τους οποίους θα βρείτε σε ειδικό σύνδεσμο που υπάρχει στην τελευταία ενότητα της παρούσας.

Χρήση της Υπηρεσίας

Μπορείτε να εμφανίσετε το περιεχόμενο της Υπηρεσίας μόνο για προσωπική σας χρήση (δηλαδή, για μη εμπορική χρήση) και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αλλαγή, η τροποποίηση, η δημιουργία παράγωγων έργων ή η δημόσια προβολή οποιουδήποτε περιεχομένου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας για την πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας, η χρήση της Υπηρεσίας για αύξηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό σας για εμπορικούς σκοπούς, όπως η διαφήμιση για πώληση προϊόντων, η λήψη των αποτελεσμάτων από την Υπηρεσία και η μετατροπή της μορφής και η εμφάνισή τους ή η χρήση προγραμμάτων τύπου robot, spider, άλλων συσκευών ή μη αυτόματων διαδικασιών για την παρακολούθηση ή την αντιγραφή περιεχομένου από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι εάν επιτρέπεται η σκοπούμενη χρήση της Υπηρεσίας, επικοινωνήστε μαζί μας. Επιπλέον, η Esc Rooms διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει ή να τερματίσει την Υπηρεσία ή την πρόσβασή σας σε αυτή.

Προσωπικά δεδομένα

Η Esc Rooms έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της, καθώς και δύναται να τα χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς λόγους. Ο κύριος λόγος για τον οποίο ζητάμε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι είναι για τους σκοπούς διαχείρισης των online κρατήσεών σας, τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για ειδικές και νέες προσφορές. Επιπλέον για λόγους ασφαλείας συγκεντρώνουμε στοιχεία για τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή όπως η διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησης και η γλώσσα που χρησιμοποιήσατε. 

Πάροχοι υπηρεσιών τρίτα μέρη: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας. Αυτή η επεξεργασία γίνεται για διάφορους σκοπούς μεταξύ των οποίων για την αποστολή διαφημιστικού υλικού. Οι πάροχοι τρίτα μέρα δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε και την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων. 

Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποστέλλοντας το σχετικό αίτημά στην φόρμα Επικοινωνίας.

Cookies

Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν.
Στο esc-rooms.gr υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι τέτοιων αρχείων:

  • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την ομαλή

  • λειτουργία του site

  • Cookies Διαφημίσεων: Επιτρέπουν την εμφανίση εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστοχώρους ή εφαρμογές βάσει των ενεργειών σας σε συνδεδεμένους υπολογιστές και συσκευές.

  • Cookies Προτιμήσεων: Επιτρέπουν την εμφανίση εξατομικευμένου περιεχόμενο για το χρήστη.

  • Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα και την συμπεριφορά των χρηστών.

Τροποποίηση των Όρων

Η Esc Rooms διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, η οποία τροποποίηση ισχύει άμεσα με τη δημοσίευσή της.

Διάφορα

Εάν κάποια διάταξη της παρούσας Σύμβασης θεωρείται μη έγκυρη ή δεν είναι δυνατό να τεθεί σε ισχύ, αυτή η διάταξη θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη ισχύουσα διάταξη η οποία συμφωνεί ως επί το πλείστον με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και θα ισχύσουν οι υπόλοιπες διατάξεις. Η αδυναμία της Esc Rooms να ενεργήσει αναφορικά με ενδεχόμενη παραβίαση εκ μέρους σας ή εκ μέρους άλλων, δεν συνιστά αποποίηση του δικαιώματος της Esc Rooms να ενεργήσει αναφορικά με επόμενες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Η αδυναμία της Esc Rooms να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν συνιστά αποποίηση αυτού του δικαιώματος ή της διάταξης.

Όροι και προϋποθέσεις που αφορούν την εκ τρίτου συμβαλλομένη EscapeAll.gr

Η EscapeAll.gr, ως πάροχος της υπηρεσίας συστήματος διαδικτυακών κρατήσεων (online booking system) του ιστοτόπου esc-rooms.gr συμβάλλεται στην παρούσα ως εκ τρίτου συμβαλλομένη εταιρεία και θέτει τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις για την υπηρεσία που προσφέρει, καθώς επίσης και την δική της πολιτική προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων, στα οποία συναινείτε με την παρούσα και τα οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στην διεύθυνση: https://www.escapeall.gr/el/Home/TermsAndConditions